โปร่งกิ่ว แก้ปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก

, , Leave a comment

โปร่งกิ่ว มีชื่อทางด้านวิทยาศาสตร์คือ Dasymaschalon lomentaceum Finet & Gagnep โดยจัดอยู่ในตระกูลกระดังงา

โปร่งกิ่ว

โปร่งกิ่ว

สรรพคุณ

ตามตำรายาไทยจะนำลำต้นโปร่งกิ่วมาผสมกับลำต้นกันแสงและก็ลำต้นพีพ่าย ใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้อาการปวดปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก

 

Leave a Reply