แย้มปีนัง รักษาโรคหนองใน ยาขับลม ฯลฯ

, , Leave a comment

แย้มปีนัง มีชื่อวิทยาศาสตร์ Strophanthus gratus ซึ่งจัดอยู่ใน ตระกูลตีนเป็ด และก็อยู่ในตระกูลย่อยส้มลม โดย แย้มปีนัง จะมีชื่อเรียกอื่นว่า บานทน หอมปีนัง ฯ

ตระกูลตีนเป็ด

แย้มปีนัง เป็นพืช ตระกูลตีนเป็ด

สรรพคุณ

  • เมล็ด มีสารที่ออกฤทธิ์กระตุ้นหัวใจ
  • เมล็ด เป็นยารักษาโรคหนองใน
  • หัว เป็นยาขับลม แก้อาการจุกเสียด ภูมิแพ้ ลดความดันโลหิตสูง
 

Leave a Reply