จันกระพ้อ ช่วยขับเสมหะ

, , Leave a comment

จันกระพ้อ ช่วยขับเสมหะ ขับลม แก้วิงเวียนศรีษะ

จันกระพ้อ คุณประโยชน์

จันกระพ้อ

การใช้คุณประโยชน์ที่ได้รับมาจากต้นจันกระพ้อ พวกเราจะใช้ ดอกและเนื้อไม้ มาใช้ประโยชน์ โดยรายละเอียดของสรรพคุณทางยาของจันทร์กระพ้อ มีดังนี้

ดอกจันทร์กระพ้อ ใช้เป็นส่วนประกอบของยาสมุนไพร ใช้สูดดม แก้อาการเป็นลม บำรุงหัวใจ
แก่นไม้ของจันทรกระพ้อ สามรถใช้ ช่วยแก้โรคสันนิบาต แก้อาการวิงเวียนศรีษะ ช่วยขับลม ช่วยขับเสมหะ
ผลดีต้นจันทน์กะพ้อ

การใช้ประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากต้นจันทรกระพ้อ พบว่าคนในสมัยก่อนใช้ดอกจันทร์กระพ้อ มาสกัดเอาน้ำมันมาใส่ผมให้มีกลิ่นหอม รวมถึง นำดอกจันทรืกระพ้อมาใส่เสื้อผ้าให้มีกลิ่นหอมติดเสื้อด้วย ส่วนไม้จันทน์กะพ้อ นำมาทำด้ามจับสำหรับเครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องใช้ ต่างๆเนื่องจากดอกของต้นจันทน์กะพ้อ มีกลิ่นหอม จึงนิยมใช้ปลูกต้นจันทร์กระพ้อเป็นไม้ประดับในบ้าน จะพบเห็นตามสนามหน้าบ้าน แต่ควรจะปลูกทางด้านทิศตะวันออกที่มีไม้ใหญ่

ที่มา beezab

 

Leave a Reply