กล้วยค่าง ช่วยขับมุตกิตระดูขาว แก้เลือดร้ายสำหรับสตรีคลอดบุตร

, , Leave a comment

กล้วยค่าง มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Orophea enterocarpa Maingay ex Hook.f. & Thomson โดยจัดอยู่ในพืชวงศ์กระดังงา

กล้วยค่าง

กล้วยค่าง

สรรพคุณ

  • ยาขับมุตกิตระดูขาวของสตรี
  • ช่วยแก้เลือดร้ายในเรือนไฟหลังสตรีคลอดบุตร
 

Leave a Reply